Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia w roku szkolnym 2019/2020

- wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, słuchaczy,  rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie [...]

Zarządzenia w roku szkolnym 2017/2018

- w sprawie: ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie oraz procedur kontroli ich stosowania - w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnych procedur [...]

metryczka